Jeż Nikoś

Koszt przesyłki:

List polecony priorytet Poczta Polska 8,7 zł brutto
Paczkomat inPost 12,99 zł brutto
Kurier DPD (na terenie Polski) 18 zł brutto

Bezpłatna przesyłka kurierem dla zakupów powyżej 150 zł brutto

Regulamin strony jeznikos.pl

&1

Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą osób korzystających ze sklepu internetowego wydawnictwa Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech, ul. Poleska 16/2, 40-733 Katowice NIP 954-235-67-84 zwanym dalej „Meisel”, znajdującego się na stronie jeznikos.pl

Korzystający ze sklepu zobowiązują się do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, oraz do jego przestrzegania i stosowania.

&2

Zamówione Towary wysyłane są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z podanym cennikiem w paragrafie nr 6, wysyłki poza terytorium RP wykonywane są na podstawie indywidualnych ustaleń w tym celu prosimy o kontakt na stronie kasia@jeznikos.pl Wszystkich Klientów niezależnie od terytorium zamówienia obowiązują zasady zgody z prawem na terytorium RP.

&3

 1. Konsument może dokonywać zamówień Towarów po uzupełnieniu danych do wysyłki na stronie jeznikos.pl
 2. Warunkiem złożenia zamówienia przez konsumenta jest dokonanie akceptacji niniejszego Regulaminu.

&4

 1. Konsument, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych Towarów z Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech.
 2. W zamówieniu Konsument dokonuje:
  a) wyboru zamawianych Towarów,
  b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  c) wyboru sposobu płatności.
 3. W przypadku gdy należność za zakupiony towar nie zostanie wpłacona w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie będzie anulowane.
 4. Przedsiębiorca potwierdzi konsumentowi zawarcie umowy na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru.

&5

 1. Dokonując zamówienia, Konsument wybiera konkretne Towary, dodaje je do koszyka, w którym może wskazać ich ilość.
 2. W trakcie wyboru przez Konsumenta Towarów może on przejrzeć dotychczas wybrane Towary, klikając na ikonę „Koszyk” w prawym górnym rogu strony.
 3. Konsument musi potwierdzić dane „Zamawiającego” – jest to równoznaczne z danymi do wysyłki. Jeśli Konsument życzy sobie fakturę, to będzie musiał wypełnić również „Dane firmy” jeśli nie zrobił tego wcześniej – w panelu klienta. Po sprawdzeniu i/lub uzupełnieniu danych należy przejść do kolejnego kroku.
 4. W kolejnym kroku Konsument powinien wybrać sposób dostawy oraz formę płatności. Koszty związane z wybranym sposobem dostawy podane są na stronie.
 5. Konsument ma możliwość również wpisania uwag do zamówienia.
 6. Do realizacji zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 7. Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Konsumenta.
  a) zmiany lub anulowania zamówienia Konsument może dokonać jedynie do momentu realizacji zamówienia, za który to moment uważa się przekazanie zamówienia do wysłania,
  b) zmiany w zamówieniu zlecane w ww. sposób będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu zgłaszającego jako właściciela konta w Sklepie. Za weryfikację uznaje się kontakt z adresu mailowego, na który zostało złożone zamówienie.
  c) zmiany w zamówieniach dotyczące zmiany któregokolwiek z następujących elementów zamówienia/danych Konsumenta: adresu Konsumenta, adresu dostawy, formy płatności będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na koncie Konsumenta.

&6

 1. Wskazana w momencie składania zamówienia cena Towarów jest wiążąca.
 2. Wskazane ceny Towarów:
  a) zawierają podatek 5% VAT,
  b) nie zawierają kosztów przesyłki zamówienia,
  c) obowiązek uiszczenia ewentualnych opłat celnych będzie ponosił Konsument,
 3. Koszty przesyłki Towarów wynosi:
  a) list polecony priorytet Poczta Polska 8,7 zł,
  b) paczkomat inPost 12,99 zł,
  c) przesyłka kurierem DPD 18 zł brutto,
 4. Koszt przesyłki nie będzie uwzględniony w następujących przypadkach:
  a) zamówienia powyżej 150,00 zł brutto (przesyłka kurierem),
  b) koszt przesyłki Towarów (rozumianych tutaj jako produkty elektroniczne) wynosi 0 zł.
 5. Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku realizowane są następnego dnia roboczego od daty zaksięgowania płatności. W piątki, soboty, niedziele lub inne ustawowo dni wolne od pracy będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało opłacone.
 6. Inaczej realizowane są zamówienia, w których zamówiona została książka przedpremierowo (tak zwana przedsprzedaż), wtedy zamówienie przekazywane jest do realizacji w dniu premiery książki (przy założeniu, że zamówienie zostało opłacone przed datą premiery).
 7. Konsument może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: przelew elektroniczny i płatność kartą kredytową lub przelew bankowy. Chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

&7

Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech nie ponosi odpowiedzialności za:

a) wszelkie następstwa wynikłe z awarii lub obniżenia sprawności łączy internetowych i innych niedogodności technicznych, mających wpływ na realizację i wykonanie zamówienia.
b) sposób, w jaki Konsument korzysta ze sklepu internetowego ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
c) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Konsumenta, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,
d) ewentualne szkody, jakie mogłyby wyniknąć z korzystania z Towarów zakupionych w Sklepie. Dotyczy to także szkód spowodowanych w urządzeniach do ich odtwarzania oraz szkód osobistych.

&8

 1. Konsument zobowiązuje się do:
  a) korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający wgląd i ingerencję osób trzecich,
  b) wykorzystywania zakupionych Towarów w sposób dozwolony prawem.
 2. Wszystkie Towary elektroniczne udostępniane w Sklepie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006,r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Dystrybucja, powielanie, wypożyczanie, udostępnianie publiczne oraz modyfikowanie czy też udostępnianie w Internecie ponad prawem przewidziane bez wyraźnej zgody Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech jest zabronione.

&9 Odstąpienie od umowy dla Konsumentów

 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Polityka prywatności.
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech wraz z zamówionym Towarem dostarczy również wzór formularza odstąpienia od umowy, który dostępny na końcu regulaminu.
 3. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną elektronicznie fakturą.
 4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w przypadku jej uiszczenia przez Konsumenta na rzecz Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od chwili otrzymania przez Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech zwrotu towaru (jeżeli został on już wysłany Konsumentowi) oraz oświadczenia, o którym mowa w punkcie nr 2. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Konsumenta. Koszt odesłania towaru ponosi Konsument.

&10 Reklamacje

 1. Konsument ma prawo do składania reklamacji dotyczących działania Sklepu oraz realizacji zamówień. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu. Nie stanowią natomiast podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Konsumenta.
 1. Reklamacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie na adres e-mail kasia@jeznikos.pl treści formularza na końcu regulaminu Sklepu. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które nie posiadają wszystkich danych wskazanych w Formularzu reklamacji.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpatrzona, Konsumenta zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Konsument o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji zostanie poinformowany w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Konsumenta w reklamacji.
 3. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy zamówionego przez Konsumenta Towaru, do reklamacji należy dołączyć przesłaną elektronicznie fakturę.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Konsumenta – Meisel Katarzyna Majzel-Pospiech dokona wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Konsumenta dla paczek opłacanych przy odbiorze za pobraniem oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki.
 5. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.
 6. Dane do kontaktu:

Dane adresowe:

Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech, ul. Poleska 16/2, 40-733 Katowice, e-mail kasia@jeznikos.pl, tel. +48 503 516 906

&11

 1. Towary i informacje prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.07.2021 r.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech, ul. Poleska 16/2, 40-733 Katowice, tel. +48 503 516 906, e-mail: kasia@jeznikos.pl

– Informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

……………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………

– Adres konsumenta(-ów) ……………

– Data …………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

FORMULARZ REKLAMACJI

– Adresat:

Meisel Katarzyna Majzel-Pośpiech, ul. Poleska 16/2, 40-733 Katowice, tel. +48 503 516 906, e-mail: kasia@jeznikos.pl

– Zgłaszam reklamację dla następujących Towarów:

…………………………………

Z powodu ………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………

– Adres konsumenta(-ów) ………………

– Data …………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Polityka Prywatności